Kompetanseleverandører

Kompetanseleverandører har fra 2015 kunnet bli medlem av klyngen. Samlet årlig omsetning er omkring 23 milliarder kroner, Det er ca. 8000 ansatte i alle bedriftene.