Medlemmer

Eyde-klyngen skal være en attraktiv organisasjon for medlemmene der vi: 

  • tilbyr attraktive arenaer som gir deltakerne relevant innsikt og nettverk;
  • tilbyr innovasjonsplattform – og innovasjonsmetodikker for utvikling av innovasjons- og forskningsprosjekter, for forretningsutvikling;
  • er godt kjent med og bidrar til å utvikle relevant virkemiddelapparat som understøtter Eyde-klyngens strategiske satstinger;
  • bidrar til at prosessindustrien har godt omdømme og gode rammebetingelser