Node Eyde Women (NEW)

Om NEW

NODE Eyde Women er et samarbeid mellom GCE NODE, en klynge for olje- og gassindustrien på Sørlandet, og Eyde-klyngen, en klynge for prosessindustrien i samme region. NEWs mål er å øke kvinneandelen i disse bransjene, fremme kvinnelige ledere, øke kunnskapen om kvinners situasjon i våre medlemsbedrifter , samt tilby læring i nettverk og initiere og utvikle tiltak for å sikre og beholde kritisk arbeidskraft i industrien og regionen. Vi samarbeider tett med Universitetet i Agder (UiA), kommunene, fylkeskommunene og andre partnere for å gjøre landsdelen og utdannings- og jobbtilbudet spennende for kvinner.

NEW er GCE NODE og NCE Eydes storsatsing på kvinner. Det er et strategisk initiativ for utvikling av regionen, med utgangspunkt i kvinners erfaring og kompetanse. NEW-nettverket består av over 400 aktive kvinner fra Sørlandets oljeteknologi- og prosessbedrifter.

Interesserte utenfor klyngene kan også delta i prosjekter, men ikke delta i mentor-programmer og NEW-styret. Deltagelse i prosjekter fra disse, avklares med styret.

Alle, også personer utenfor klyngene, kan delta i de åpne NEW-arrangementene.

 

Styringsgruppen i NEW består av:

Annette Olsen (BW Offshore) Leder

Stine Skagestad (Eramet Norway Kvinesdal)

Elin Strand (Huntonit) 

Marie Borgen (AS Nymo)

Lene Merethe Liodden (MHWirth)

Misbah Mirza (Cameron)

Bianca Wårøy (GE Healthcare)

Siv Håtveit Wik (Elkem)

 

Representanter fra klyngene:

Ann Marchioro (GCE NODE)

Helene Falch Fladmark (Eyde-klyngen)

 

Hvem kan bli medlem?

NEW arbeider for kvinner, men er for alle ansatte i bedriftene som er medlem av GCE NODE og Eyde-klyngen. Det finnes ingen kriterier for hvilken type stilling man må ha for å delta på våre aktiviteter. NEW er for alle.

Les mer her

 

new

Kontakt

Stine Skagestad
stine@eydecluster.com
+47 99 235 515
;