Kompetanseområde Lean

Kompetanseområde Lean har som hensikt å spre godt Lean-arbeid blant medlemsbedriftene i Eyde-klyngen.

Arbeidsutvalget har fokus på Leanfilosofi, Leanledelse og Leanmetodikk. Formålet med samarbeidet er å  øke verdiskapningen i bedriftene, sette fokus på kontinuerlig forbedring gjennom hele organisasjonen og reduksjon av ressursbruk.

Årlig arrangeres fagsamlinger med ulike tematikk. Gruppen gjennomfører «Leanspeil» på forespørsel og bistår bedrifter som ønsker veiledning og tilbakemelding på sitt Leanarbeid.

Gruppen jobber tett opp mot andre prosjekter i Eyde-klyngen. De er aktive bidragsytere i studieprogrammet Eyde Leder, har undervisningssamarbeid med UiA og fasiliteter ulike møteplasser.

«Dette er en arena hvor vi lærer av hverandre. Vi deler kunnskap og hjelper hverandre. Det er en åpenhet og delingsvilje på tvers av bedriftene, som gjør det lett å samarbeide.»

Philip Spinnangr, Fiven og Eyde LEAN

 

 

Kontakt

Koordinator
Kristine Fuller-Gee
kristine@eydecluster.com
+47 481 31 430
Leder
Philip Spinnangr
philip.spinnangr@fiven.com
Medlemmer
  • Bent Steinhaug (Eramet)
  • John Pedersen (Glencore Nikkelverk AS)
;