Workshop Industriell Symbiose i Farsund

Tid: torsdag 30. mai 2024 - 09:00 - 15:00 : Farsund - - oppmøte ved Administrasjonsbygget ved Alcoa Lista |
Åpent for all
Sted: Administrasjonsbygget ved Alcoa Lista

Målgruppe: Bedrifter i Farsund som har sidestrømmer, de som ønsker å nyttiggjøre seg disse, og andre interessenter.

I prosjektet CIRC jobber vi med å utnytte ressursene lokalt og i denne workshopen skal vi se på muligheter for utnyttelse av eksisterende og eventuelt nye sidestrømmer lokalt i Farsund.

(Foto: Unsplash/Ivan Bandura)

 

Kontakt

stine@eydecluster.com