Kick off på Innovasjon Norge prosjektet “Collaborative Industry Resource Catalyst – CIRC”

Tid: tirsdag 30. januar 2024 - 08:45 - 14:30 |
Kun for medlemmer
Sted: Elkem, Fiskåveien 100, Kristiansand

Vi inviterer alle deltagere i CIRC til en kick off 30. januar.

Sted: Elkem Fiskå

(Arrangementet er kun for inviterte, men ta kontakt med stine@eydecluster.com hvis du lurer på noe!)

Program:

08:45 Registrering/påkledning vakta 

9:00 Velkommen og presentasjonsrunde

9:15 Elkem introduksjon

9:30 Om CIRC-prosjektet og rammene (Missions, sidestrømskartleggingen og Green Industry Hub)

10:50 Omvisning Elkem pilotlab/workshop gruppe stedsbasert 

11:30 Omvisning/workshop gruppe materialbasert

12:10 Presentasjonen av de to ulike workshops (refleksjon)

1240 : Kort pause  

1250: Infrastruktur: erfaring fra GIH

1320: Work shop CIRC community

1420 : Veien videre

14:30 Avslutning - takk for i dag

Kontakt

stine@eydecluster.com