Security Talks 2022 - sikre deg Early bird billetter nå

Tid: onsdag 12. oktober 2022 - 9:00 - 16:00 |
Åpent for all
Sted: Hotell Norge, Kristiansand

Sammen med GCE NODEEyde-klyngenMaritimt forum SørNoroff og NFEA arrangerer Digin i år igjen Security Talks 2022 midt i den nasjonale sikkerhetsmåneden, 12. oktober. Denne gang i Kristiansand på Hotell Norge. Vi ser stor nytteverdi av å møtes på tvers av industrier og bransjer i regionen for å lære mer av dyktige foredragsholdere, og vi ser frem til gode diskusjoner i pausene!

Cyber Security er et viktig tema i alle bransjer, og mer aktuelt enn noen gang! Med fleksible løsninger hvor vi tar med oss arbeidet overalt, og «smarte» produkter i både industri og privat blir vi stadig mer sårbare. Datakriminalitet er for lengst en global milliardindustri hvor de opererer skremmende profesjonelt og stadig oftere angriper de allerede sårbare globale forsyningskjeder. Sikkerhetsutfordringene har eskalert som en direkte konsekvens av den politiske uroen globalt og den pågående krigen mellom Russland og Ukraina. På den andre siden gir også teknologiutviklingen oss stadig bedre muligheter til å sikre oss.

 

Programmet er fra 10.00-16.00. Møt til registrering, kaffe og mingling fra 09.00-10.00!

Her er en sniktitt på noen av foredragene du får høre 12. oktober:

  • Monica Verma Hacker, CISO, Founder & CEO, Multiple Award-Winner and top 50 Women in Tech / The Closer

  • Jørgen Dyrhaug Datasikkerhetsekspert, seniorrådgiver / Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)

  • Sokratis Kasitas Direktør NORCICS og professor / NTNU

  • Åsmund Myklevoll CISO / Sparebanken Sør

  • Representanter fra PST Agder

Sjekk ut foredragsholdere og kjøp billetter her

Early bird billetter tilgjengelig frem til 18.september

Kontakt

- tonje@eydecluster.com