Rekruttering til Prosessindustrien

Tid: onsdag 2. februar 2022 - 10:00 - 12:00 |
Kun for medlemmer
Sted: Teams

Eyde-klyngen inviterer medlemsbedrifter til en delingsarena med fokus på rekruttering til prosessindustrien.

Prosessindustrien har lenge hatt fokus på rekruttering, skape attraktive arbeidsplasser og omdømmebygging. Det skjer mange gode initativ i og rundt bedriftene og gjennom andre aktører. Vi har et ønske om koordinere aktiviter, definere hva vi kan gjøre i fellesskap og se på hvordan vi kan spille eksisterende initaitv gode. Vi håper du vil være med!

 

Program

Presentasjon av Eyde-klyngens kompetansekartlegging.

Innlegg fra NHO - Hva gjør de?

Presentasjon av Norsk Industri – hva skjer nasjonalt innen rekruttering?

Erfaringer fra rekruttering hos ulike bedrifter

 

Kontakt

- marie@eydecluster.com