Prosess+ infomøte «Horizon Europe 2023 – 2024»

Tid: tirsdag 6. desember 2022 - 13:00 - 14:00 : Prosess+ infomøte «Horizon Europe 2023 – 2024» |
Åpent for all
Sted: Digitalt/webinar

Prosess+ teamet inviterer Norske industribedrifter til en time med informasjonsdeling rundt den kommende programmperioden i Horizon Europe Eydeklyngen.

Sammen med Richard Heyn (SINTEF) og Lenka Hannevold (National Contact Point) skal vi gir dere en oversikt og informere om kommende utlysninger av relevans for Prosessindustrien.

Det blir også anledning for korte spørsmål.

Alle påmeldte får tilsendt lenke til teams i forkant av møtet. 

Kontakt

christophe@eydecluster.com