PROCESS+ Frokostwebinar

Påmeldingsfrist: man. 23. mai 2022 - 00:00
Tid: tirsdag 24. mai 2022 - 08:30 - 09:00 |
Åpent for all
Sted: Digitalt (lenke sendes ut til påmeldte)

Process+ inviterer til et frokostwebinar om kommende utlysninger til Horisont Europa.

Program

Christophe Pinck (Internasjonale relasjoner & EU rådgiver, Eyde Cluster) og Richard Heyn (Sjefforsker, SINTEF) informerer om:

1. Nyheter og endringer fra Process4Planet og kommisjonen

2. "Call topics" - utlysninger vi forventer i arbeidsprogrammet for 2023/2024

3. Veien videre

Nyttige lenker: https://www.aspire2050.eu  og Process+ (norskindustri.no)

Om Process+

De tre industriklyngene ACT, Industrial Green Tech og Eyde-klyngen med Norsk Industri som prosjektleder, samarbeider i et nyetablert EU-nettverk for prosessindustrien. EU-nettverket samarbeider om å mobilisere og koble søkere til Horisont Europa. Med utgangspunkt i både Process4Planet og Prosess21 har Process+ tre tematiske prioriteringer: 1) Industriell sirkulærøkonomi, 2) Reduserte klimautslipp,  3) Muliggjørende teknologier. For norsk prosessindustri utgjør EUs forskning- og innovasjonssamarbeid ikke bare en kilde til å finansiere teknologiløft, men også en mulighet til å utvikle nye verdikjeder i et samspill med europeiske bedrifter, FoU-miljøer og klynger.

For videre oppfølging ta kontakt med: ACT: Karin Kristensen kk@kph.no    IGT: Anne Cathrine Syversen anne@industrialgreentech.com   Eyde-klyngen: Christophe Pinck christophe@eydecluster.com

Kontakt

- kristine@eydecluster.com