NHO inviterer til Kompetanseverksted: Bedriftsbesøk

Påmeldingsfrist: tir. 18. okt. 2022 - 00:00
Tid: torsdag 20. oktober 2022 - 10:00 - 13:00 : NHO inviterer til Kompetanseverksted: Bedriftsbesøk |
Åpent for all
Sted: Hennig-Olsen Is,

I samarbeid med Hennig Olsen Is og Kristiansand kommune inviterer NHO Agder til inspirasjon- og erfaringsdeling for hvordan gjennomføre bedriftsbesøk for ungdomsskoleklasser.

Et bedriftsbesøk på ungomsskoletrinnet inngår i faget utdanningsvalg (UTV). Faget utdanningsvalg er 110 timer fordelt på tre år på ungdomstrinnet, og skal bidra til å gi elevene en forståelse for betydningen av utdanning, arbeidsdeltakelse og livslang læring.

Det er flere gode grunner for å ta i mot skoleklasser på bedriftsbesøk
  • Bedriften får vist seg frem som en lokal arbeidsplass og viser at den tar samfunnsansvar og er en seriøs bedrift.
  • Skoleelevene og lærerne får se ulike jobbmuligheter og kan brukes som en rekrutteringsarena for bedriften. 
  • Fornøyde elever på bedriftsbesøk kan virke positivt for bedriftens omdømme.

Program

Vi åpner for morgenkaffe og registrering klokken 09:30. Faglig program starter klokken 10:00. 

  • Velkommen og runde rundt bordet
  • Hennig Olsen Is presenterer sitt bedriftsbesøk
    • Forberedelse, gjennomføring og etterarbeid
  • Beste praksis - erfaringsutveksling 

Målgruppen for arrangementer er medlemsbedrifter i NHO og andre lokale virksomheter som tar imot ungdomsskoleklasser til bedriftsbesøk. Vi har også et begrenset antall plasser til rådgivere og lærere i ungdomsskolen.

Kompetanseverksted er en møteserie som er en arena med mulighet for refleksjon, erfaringsutveksling og gode diskusjoner knyttet opp mot rekruttering og kompetanse.

Kontakt

- anne.klepsland.simonsen@nho.no