Lean nettverkssamling - Oppfølgingsstruktur ved bruk av Teams og tilhørende digital verktøy

Tid: torsdag 16. juni 2022 - 10:00 - 14:00 |
Kun for medlemmer
Sted: GARD

Bedrifter og organisasjoner tar mer og mer i bruk digitale verktøy for visualisering, oppfølging og kommunikasjon på tvers av team og avdelinger.

 

 

GARD har tatt i bruk Teams med tilhørende digital verktøy når de jobber med oppfølgingsstrukturen. På denne samlingen får vi et innblikk i hvordan de bruker disse verktøyene for å sette mål og følge opp forbedringsarbeidet.

 

Samlingen er også en mulighet til å styrke samarbeid og nettverk på tvers av Eyde-klyngens medlemmer som arbeider med lean og kontinuerlig forbedringer.

Foreløpig program:

10:00 Velkommen

10:05 Presentasjon av deltakere

10:30 Presentasjon av GARD og hvordan de jobber med lean og bakgrunn for bruk av digitale verktøy

10:45 Omvisning GARD (gruppevis) – bruk av Teams og digitale tavler

11:30 Oppsummering og refleksjoner

11:45 Lunsj

12:30 Workshop

  • Hvordan kan vi anvende digitale verktøy for å forsterke forbedringsarbeidet?
  • Hva har vi av verktøy, hvilke hindringer er det for anvendelse av digitale verktøy og hva er behovene fremover?

13:30 Lean-nettverk

14:00 Avslutning

Samlingen er forbeholdt lean-nettverket i Eyde-klyngen. Dersom du ikke har mottatt invitasjon og ønsker å delta, send en epost til tonje@eydecluster.com

Kontakt

- tonje@eydecluster.com