Kompetansepåfyll Prosjektledelse - Utvikling av (ny) organisasjon og industri når tidspresset er skyhøyt

Tid: mandag 4. april 2022 - 12:00 - 14:00 |
Kun for medlemmer
Sted: Webinar

Bygging av nye fabrikker innen batteriverdikjeden, utvidet produksjon i eksisterende industri pga økt etterspørsel. Alle har behov for raske prosjektleveranser og smidig prosesser og samarbeid for å få til hurtige leveranser og omstilling. 

Kompetanseområdet Prosjektledelse inviterer til kompetansepåfyll der vi ser på metodikk og eksempler på hvordan industrien kan få til smidig/agil kultur, samspill og verdistyrt prosjektutvikling i større byggeprosjekter i eksisterende og nye markeder. 

Vi har fått dyktige fageksperter med erfaringer innen bl.a. industri og bygg- og anlegg til å snakke om relevant metodikk og praksis for å få til omstilling og hurtige og riktige prosjektleveranser. 

Program

Smidig kultur og verdifulle samspillsprosesser (ca 45 min)

  • Introduksjon til agil ledelse – hvordan bygge en smidig organisasjon - Eivind Slettebø, Smidig Rådgivning, Bouvet ASA
  • Verdien av samspillsprosesser – Espen Solheim-Kile, Fagleder Prosjektledelse WSP

Hvordan bygge ny industri for å ta en ledende markedsposisjon? (ca 45 min)

  • Verdistyrt prosjektutvikling – smidig tilnærmet prosjektgjennomføring i store byggeprosjekter - Alexander Smidt Olsen, Metier OEC
  • Hvordan bygger Morrow ny grønn industri? - Nina Hunsager Framås, program director, Morrow 

Samtaler og rekfleksjoner (ca 30 min)

Kontakt

- tonje@eydecluster.com