Kompetansepåfyll Prosjektledelse - Porteføljestyring og roadmap innovasjon

Påmeldingsfrist: ons. 30. nov. 2022 - 00:00
Tid: onsdag 30. november 2022 - 13:00 - 15:00 |
Kun for medlemmer
Sted: Nett

Kompetansegruppen for prosjektledelse inviterer til kompetansepåfyll med et spennende og relevant tema. Hvordan planlegger og prioriterer man innovasjonsprosjekter og roadmap i en organisasjon og verden som stadig er i endring. Få faglig påfyll og del dine erfaringer. 

 

Foreløpig program:

 • 13:00 Velkommen
 • 13:05-13:50: Påfyll
  • "Hvordan kan innovasjonsporteføljen styres?" Tor Helge Aas, Professor UiA,
  • "Ny prosess i Agder Energi Nett" - Jan Erik Eldor, Agder Energi/Å Energi
 • 13:55 Pause
 • 14:00 Erfaringsutveksling - presentasjoner
  • Hvordan jobber bedrifter i Eyde-klyngen med tidlig faser av prosjekt og porteføljestyring og hvilke verktøy benyttes?
 • 14:30 Gruppesamtale
  • Refleksjoner så langt
  • Hvor mye verdi har roadmapene, når man må justere og planlegge kortsiktig pga stadige endringer og usikkerheter?
  • Hvordan planlegge for fleksibilitet?
  • Erfaringer med verktøy
 • 14:50 Innspill til videre aktiviteter: Dypdykk i et spesielt tema?
 • 14:55 Avslutning

Kontakt

- tonje@eydecluster.com