Kompetansepåfyll Miljøteknologi

Tid: tirsdag 1. mars 2022 - 12:00 - 14:30 |
Åpent for all
Sted: Webinar

Eyde-klyngen og GCE NODE inviterer kompetanseleverandører til å presentere sine prosjekter, produkter og tjenester innenfor miljøteknologi som bidrar til en grønnere industri. 

Arrangementet er en del av leverandørutviklingsprosjekt Eyde-klyngen har sammen med GCE NODE for å synliggjøre kompetanse til våre leverandørmedlemmer som kan være med på å løse utfordringer industrien har for å få til det grønne skiftet. 

Program

Ønsker du program i pdf - klikk her.

Påmelding via link under

Kontakt

- tonje@eydecluster.com