Kick-off Battery Norway

Tid: 01.09.2022 - 02.09.2022 |
Åpent for all
Sted: Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, 0368 Oslo

Som de fleste sikkert har fått med seg ble den norske batteristrategien lansert av regjeringen før sommeren. Vi i Battery Norway ønsker å bidra til at batteristrategien operasjonaliseres, og arrangerer derfor et kick-off møte 1-2 September hvor nettopp dette står på agendaen. Møtet finner sted i lokalene til NHO/Norsk Industri i Oslo (Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27).

Foreløpig agenda:

 

Torsdag  1 September:

12:00-13:00        Lunsj

13:00-17:00

 • Velkommen (Kristin Skofteland - Chief Commercial Officer & Legal Counsel - BEYONDER og leder av styringskomiteen i Battery Norway)
 • Kort presentasjonsrunde av deltagerne
 • Batteristrategien og veien dit (Lars Petter Maltby, Prosess21)
 • «Industriløft Battery Norway» /  Operasjonalisering av batteristrategien (Pål Runde, Battery Norway)
 • Posisjonering av norsk batteristrategi (Benedicte Fassmer Waaler, Invest in Norway/ Innovasjon Norge)
 • Workshop - inndeling i grupper
  • Kompetanse (BattKomp 3)
  • FoU/pilotering og infrastruktur

17:00-18:00        Mingling, mulighet for roll-ups.

18:00-20:00        Tapas-buffet (i samme lokaler)

              
         

Fredag  2 September:

08:00-08:15 Velkommen til dag 2

08:15-11:30 Workshop – fortsettelse / presentasjon av arbeidet

11:30-12:00 Frode Hvattum – Hva kan vi få til gjennom Battery Norway? (Vice President Sustainability – FREYR Battery og nestleder i styringskomiteen i Battery Norway)

12:00-13:00 Lunsj

 

Deltakeravgift på kr. 800,- inkluderer alle måltider, og faktureres i etterkant.

Program

 1. torsdag 1. september 2022 - 12:00 - 17:00
 2. fredag 2. september 2022 - 08:00 - 13:00

Kontakt

- pal@eydecluster.com