Karbonfangst

Tid: torsdag 8. desember 2022 - 10:00 - 14:00 : Karbonfangst |
Kun for medlemmer
Sted: Returkraft

Agenda (foreløpig)

10:00     Velkommen v/Ketil 

10:05     Orientering om Eyde-klyngens oppgaver i prosjektpakken v/Ragnar 

10:15     Karbonfangst Eramet Sauda v/Camille 

10:45     Karbonfangst Returkraft v/Ketil 

11:15     Logistikk  v/Ketil og Camille                                                                                               
11:45     DAC/DOC versus punktuttak av CO2 v/Ragnar 

12:00     Lunch

12:30     Runde på bedriften v/Ketil 

13:00     Diskusjon – veien videre

14:00     Slutt

Kontakt

stine@eydecluster.com