Informasjonsmøte - Fremtidens kompetanse utdannes på Agder

Tid: torsdag 3. mars 2022 - 12:00 - 14:00 |
Åpent for all
Sted: Tangen vgs - Kristiansand

Fremtidens kompetanse utdannes på Agder - Bli med å utvikle fremtidig kompetanse innen informasjonteknologi og medieproduksjon

Informasjonsteknologi og medieproduksjon er et nytt og spennende
utdanningsprogam i videregående opplæring. Digin, Digi Agder,
Agder fylkeskommune og IKT Agder ønsker å samle bransjen til felles
innsats for å sikre et godt utdanningsløp for disse elevene. 

Les også: Fremtidens kompetanse utdannes på Agder - Agder fylkeskommune (agderfk.no)

Link til invitasjon

For påmelding og/eller informasjon send epost til:
Kai Tore Flottorp
kai.tore.flottorp@agderfk.no

Kontakt

- kai.tore.flottorp@agderfk.no