Glencore Nikkelverk - erfaringer med bruk av senorikk og vedlikehold av ustyr

Tid: onsdag 8. juni 2022 - 11:00 - 14:30 |
Kun for medlemmer
Sted: Glencore Nikkelverk

Arbeidsutvalg for vedlikehold inviterer til omvisning på Glencore Nikkelverk og deling av deres erfaringer knyttet til bruk av sesorer i forbindelse med vedlikeholdsarbeid.

Foreløpig program:

11:45 Omvisning Glencore

  • Drift
  • Relevante prosjekter
  • Online vibrasjonsmålinger i ny kobberfabrikk   

13:15 Presentasjon av erfaringer og caser fra Glencore

  • Erfaring og caser/ besparelser med vibrasjonsovervåking

MERK: Begrenset antall plasser. 

Kontakt

- tonje@eydecluster.com