Eyde FoU forum: Grønn plattform 2022

Tid: fredag 8. april 2022 - 09:30 - 11:00 |
Åpent for all
Sted: Hybrid: Newton, 4 etg. Eureka, Kystveien 2, 4841 Arendal og Digitalt (lenke sendes ut til påmeldte)

Eyde FoU forum inviterer til et informasjonsmøte om Grønn plattform 2022.

Arrangeres sammen med Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

Program:

  1. Presentasjon av Grønn plattform-utlysningen v/Jon Arne Rasmussen (Innovasjon Norge) og orientering om SIVA og katapult sentrene v/Aslaug Hagestad (Future Materials)
  2. Presentasjon av SUMBAT v/Gunstein Skomedal som forteller om prosessen med søknad, mer om prosjektet, deltagere, hva de skal jobbe med, forventede resultater og hvordan de planlegger å organisere arbeidet. Fordeler med Grønn plattform vs. andre støtteordninger. 
  3. Spørsmål og svar og veien videre v/Jon Arne Rasmussen og Tor Borgar Hansen (Forskningsrådet)

 

Grønn plattform er en ny satsing som gir næringslivet og forskningsinstitutter midler til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling. Målet er å skape samfunnsøkonomisk lønnsomt og bærekraftig næringsliv som bidrar til grønn omstilling.

I 2022 er det satt av inntil 750 millioner kroner til Grønn plattform. Det legges opp til en to-trinnsprosess der det først skal sendes inn en obligatorisk skisse med frist 4. mai 2022 og deretter en prosjektsøknad med frist i september 2022. Tildelinger skjer i løpet av desember 2022.

Les mer om Grønn plattform 2022 her:

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2022/gronn-plattform/

Eventet er Hybrid

Fysisk oppmøte: Møterom Newton i 4 etg. i Eurekabygget, Kystveien 2, 4841 Arendal

Digitalt: lenke sendes ut til påmeldte dagen før arrangementet. 

Kontakt

- kristine@eydecluster.com