Digital Europa Programme - hvilke muligheter gir programmet for bedriftene

Tid: 26. januar 2022 - 09:00 - 11:30 |
Åpent for all
Sted: Nett

Digital Europe Programme er EUs nye program for digital omstilling i samfunns- og næringsliv, og skal blant annet bidra til å øke bruken av digitale teknologier som kunstig intelligens, tungregning, cybersikkerhet og deling av data.


Her kan det ligge store muligheter for din bedrift - så bli med 26. januar når The Norwegian Digitalisation AgencyNorges forskningsråd og Innovation Norway inviterer til et heldigitalt informasjonsmøte!

Blant annet holder Eirik Andreassen fra DigitalNorway og Anne-Grete Ellingsen som leder arbeidet med dihoceanopolis.com, innlegg om hvordan programmet styrker norske bedrifters konkuranseevne gjennom European Digital Innovation Hubs (#EDIH).

Les mer her

Kontakt

- tonje@eydecluster.com