Delingsarena - Teknisk personell

Tid: onsdag 9. mars 2022 - 12:30 - 14:00 |
Kun for medlemmer
Sted: Nett

For å være med på å sikre en bærekraftig og samtidig økonomisk forsvarlig prosessindustri i Norge, vil det være stor verdi om prosessindustrien hjelper hverandre med å dele erfaringer rundt gode og trygge tekniske løsninger på å bygge fabrikkanlegg, slik at vi er med på å sikre mange arbeidsplasser også i fremtiden.

Mange enhetsoperasjoner vil være felles for bedriftene. Det å utveksle god og dårlig erfaring rundt design og valg av utstyr vil være av stor verdi slik at bedriftene ikke benytter unødvendig mye tid og ressurser, eller i verstefall får en ulykke som følge av dårlige/utrygge løsninger.

Nettverket er ment for teknisk, faglig gode personer fra bedriftene i klyngen. Dette er personer som er hands-on på å løse tekniske utfordringer i bedriften (valg av utstyr, design, materialkvalitet etc). Kjenner du noen, eller har du selv har ansvar for tekniske løsninger og utstyr i en industribedrift? 

Inviterer eller bli med på vår første digitale møteplass for å diskutere felles utfordringer, løsninger og muligheter.

Kontakt

- tonje@eydecluster.com