Delingsarena Prosjektledelse - Prosjektgjennomgføring av ny kobberfabrikk inkl. omvisning

Påmeldingsfrist: ons. 9. nov. 2022 - 00:00
Tid: onsdag 9. november 2022 - 8:30 - 14:45 |
Kun for medlemmer
Sted: Glencore Nikkelverk

Glencore Nikkelverket inviterer til fysisk delingsarena der de deler sine erfaringer rundt prosjektgjennomføringen av ny kobberfabrikk. Det blir også omvisning på verket og i det nye CU-anlegget. Det er kompetansegruppen for Prosjektledelse i Eyde-klyngen som arrangerere, men det er åpent for alle medlemmer å delta. 

Fabrikken er utstyrt med det nyeste innen teknologi og automasjon og ble idriftsatt tidligere i år, flere måneder før opprinnelig plan. Bli med å hør hvordan Glencore Nikkelverket har jobbet med prosjektet over tid og frem til den nå er i produksjon. 

 

Program

08:30-09:00       Oppmøte på Safework: Kaffe/Mingling

09:00-09:15       Velkommen

09:15-09:45       Presentasjon Prosjektavdeling

09:45-11:30       Prosjektgjennomføring nytt kobber (Cu)-anlegg 

  • Overordnet informasjon
  • Prosjektorganisering
  • Fra idé til detaljprosjektering
  • Innkjøpsstrategi
  • Prosjektgjennomføring – Planlegging og gjennomføring (Synchro – 3D koordinering)
  • HMS og kontraktørstyring

11:30-12:15       Lunsj

12:15-14:15       Rundtur på verket inkl. nytt kobberanlegg

14:15-14:45       Avslutning, oppsummering diskusjoner på (SafeWork)

 

Plassbegresning på 25 deltakere - førstemann til mølla :-)

Kontakt

- tonje@eydecluster.com