Delingsarena Prosess - Utfordringer med prøvetaking

Tid: torsdag 25. august 2022 - 09:00 - 11:00 |
Kun for medlemmer
Sted: Nett

Kompetansegruppen for prosess inviterer til delingsarena rundt prøvetaking. Relevante opptak fra innledere under WCSB10-konferansen blir vist og er utgangspunktet for felles refleksjoner

Vi viser opptak av enkelte foredrag som ble gjort under WCSB10, World Conference on Sampling and Blending, som ble gjennomført med stor suksess i Kristiansand 31.mai til 2.juni i år. På konferansen var det deltakere fra over 20 land og mange internasjonale eksperter holdt innlegg.

Dette er en god anledning til å få påfyll av kompetanse og dele erfaringer rundt prøvetaking med andre i Eyde-klyngen. 

Foreløpig program

9:00 Velkommen

09:05 Opptak fra noen relevante innlegg fra konferansen – Refleksjoner etter hvert innleggene

10:30 Samtale (noen forslag til samtalepunkter)

  • Problemstillinger fra ulike bedrifter rundt prøvetaking.
  • Hvordan kan vi benytte kunnskap fra WCSB i egen bedrift?
  • Hvor er din bedrift mhp miljø-, prosess- og kvalitetsprøver?
  • Hva er kravene fra myndighetene ift ytre miljø og prøvetaking og hva blir kravene fremover

Kontakt

- tonje@eydecluster.com