Delingsarena Maskinlæring og Big Data

Påmeldingsfrist: tor. 27. jan. 2022 - 00:00
Tid: torsdag 27. januar 2022 - 09:30 - 11:30 |
Kun for medlemmer
Sted: Nett

Maskinlæring er noe flere er nysgjerrig på eller har erfaringer med i mindre eller større grad.

Vi ønsker med denne digitale samling å dele erfaringer på tvers av medlemmer i Eyde-klyngen for å se på hvilke muligheter og begrensninger som ligger i maskinlæring og Big Data

Basert på innspill fra bl.a. kodeknekker-samlingen til Eyde-klyngen i oktober, var det et ønske om å dele erfaringer knyttet til bruk og test av maskinlæring og Big data. Dette blir den første samlingen (digital) der bl.a AI:HUB,  Intelecy og NORCE forteller litt om deres initiativ og arbeid med maskinlæring og kunstig intelligens inn mot industrien.

I tillegg legger vi opp til at deltakere selv deler sine erfaringer, suksesser, piloter og fremtidige prosjekter rundt bruk av data og maskinlæring. Sammen ser vi på videre aktiviteter som workshop, kompetansepåfyll osv. for økt samarbeid, erfaringsutveksling og kompetansebygging.

Sett av dato og meld deg på her.

Kontakt

- tonje@eydecluster.com