Arendalsuka: Norsk industri i 2050 - klarer vi å levere det verden trenger (og samtidig ivareta miljø)?

Tid: tirsdag 16. august 2022 - 08:00 - 09:30 : Norsk industri i 2050 - klarer vi å levere det verden trenger (og samtidig ivareta miljø)? |
Åpent for all
Sted: Spisestedet Vitenbiten (i Vitensenteret, Kystveien 2)

Norsk industri og Eyde-klyngen inviterer tilbake til Arendalsuka.

Verden står overfor klimautfordringer og ressursknapphet som bare kan løses gjennom økt tilgang på fornybar energi og nye løsninger for transport. Samtidig må all produksjon forholde seg til at ressursuttaket må reduseres betydelig, og vi må ivareta naturmangfold. Kan norsk prosessindustri levere det verden trenger, være vekstmotor for norsk økonomi og samtidig ivareta natur og miljø? Med andre ord: Klarer vi omstilling til en regenerativ industri og økonomi. Hvordan ser norsk industri ut i 2050?

På scenen vil du møte: Karoline Andaur (WWF), Karen Landmark (Greenstat), Marit Kittelsen (Eramet), Magnus Ankarstrand (Yara Clean Ammonia), Gyro Heia (SP), Sveinung Rotevatn (V), Espen Barth Eide (AP). Magnus Takvam (Altinget) er fasilitator. 

Frokost serveres fra kl 08:00, arrangementet starter kl 08:30 - 09:30. Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Norsk industri i 2050 – Klarer vi å levere det verden trenger (og samtidig ivareta natur og miljø)? - Arendalsuka

 

Kontakt

kristine@eydecluster.com