Agder Symbiose - Sirkulære Agder (Tvedestrand)

Påmeldingsfrist: tir. 29. mar. 2022 - 00:00
Tid: tirsdag 5. april 2022 - 08:00 - 10:00 |
Åpent for all
Sted: Tvedestrand videregåendeskole, Vestervei 97, 4900 Tvedestrand

Vi ønsker velkommen til seminar om det sirkulære Agder!

5. april 2022 arrangerer Agder symbiose i samarbeid med Østre Agder interkommunale politiske råd et frokostseminar i Tvedestrand, på Tvedestrand videregåendeskole.

Agder symbiose er en regional satsing, der Agder fylkeskommune, sammen med representanter fra Kristiansand kommune, Arendal kommune og Lister nyskaping skal jobbe videre med å legge til rette for utviklingen av symbiosetenkning og sirkulær økonomi i Agder. Dette skal skje i tett samarbeid med Eyde-klyngen og Universitetet i Agder (ENTERS). Agder symbiose skal i første omgang bidra til å inspirere, informere, koble aktører og koordinere ulike initiativ, samt være en faglig møteplass for lokale initiativ i hele Agder. I tillegg vil nettverket støtte og delta i prosjekter som vil bidra til omstilling til en sirkulær økonomi på Agder.

Målgruppe: Offentlig (Næringssjefer, planmyndighet/plan plansjefer, klima og miljøkontakter) og private bedrifter.

Se program her: Agder symbiose-sirkulære Agder (pameldingssystem.no)

Vi ser frem til å treffe dere og presentere den styrket regionale satsningen på Agder symbiose, og hva det innebærer av muligheter for dere.

Velkommen!

 

Dette seminaret holdes i Tvedestrand. Merk at tilsvarende seminar gjennomføres i Lyngdal 31.mars.

Kontakt

- Anne.Kristin.Peersen@agderfk.no