Agder Cyber Security Forum (Mars 2022)

Tid: tirsdag 15. mars 2022 - 14:00 - 16:00 |
Åpent for all
Sted: Kristiansand

Agder Cyber Security Forum Inviterer til det første av fire møter i 2022

Det er klyngene  NODE, Eyde, Digin, Noroff, NFEA og MFS, som står bak dette forumet som nylig er etablert.

Målgruppen er alle som har et cyber security ansvar i sin bedrift, eller som er generelt interessert i temaet. Møtene er åpne for alle bedrifter og organisasjoner på Agder.

Program

  • Velkommen
  • Bli kjent runde
  • Foredrag: Det er mulig å redusere risikoen for og konsekvenser av datakriminalitet, Fredrik Grindland, Rådgiver, Bouvet AS (se innhold under)
  • Spørsmål og svar

Møtene skal være et lavterskel-tilbud med både godt faglig og sosialt innhold (mingling og mat) og vil derfor ikke bli streamet.

Les mer om initiativet og forumet her (Engelsk)

Det er mulig å redusere risikoen for og konsekvenser av datakriminalitet

Datakriminalitet får store konsekvenser for de som rammes. Både norske sikkerhetsmyndigheter og sikkerhetsselskaper har observert en vesentlig økning i dataangrep de siste årene. Det er mulig å redusere risikoen for dataangrep med menneskelige, organisatoriske og tekniske tiltak.

Det er stor sannsynlighet for at norske virksomheter har kriminelle i sine datasystemer de ikke har oppdaget, fortalte leder for politiets nasjonale datakrimsenter (NC3) i et møte Næringslivets sikkerhetsråd arrangerte i januar 2022.

Det er mulig å oppdage pågående angrep før de får konsekvenser for virksomheten, og det er mulig å redusere konsekvensen om man blir rammet.

For å kunne redusere risikoen, er det nyttig å forstå hvordan digitale angrep gjennomføres og ha kjennskap til trusler og angrepsmetoder.

Innlegget tar utgangspunkt i kjente dataangrep som har rammet norske virksomheter, og vil beskrive hvordan de er gjennomført, hva vi kan lære av dem og anbefalinger som kan redusere risikoen for at de kriminelle skal lykkes.

Innlegget presenteres av Fredrik Grindland, rådgiver, prosjektleder og Certified ISO 27005 Risk Manager. Han har jobbet over 40 år i IKT bransjen, hvorav de 10 siste i Bouvet Agder. Han har erfaring fra oppdrag i flere virksomheter på Agder, hvor informasjonssikkerhet og personvern har vært viktige elementer.

Møtet avsluttes med enkel bevertning og mingling

Meld deg på her

Kontakt

- tonje@eydecluster.com