5G - muligheter for industrien

Tid: onsdag 14. september 2022 - 9:30 - 16:00 |
Åpent for all
Sted: Scandic Sørlandet, Travparkveien 14 Kristiansand

GCE NODE og Eyde-klyngen inviterer til et seminar som går i dybden på teknologien og ser på hvilke muligheter 5G kan gi for industribedrifter, maritim sektor og leverandører.

Seminaret er for ledere og fagressurser som ønsker å forstå teknologien, høre hva andre gjør og diskutere fremtidige muligheter innen 5G. 

Program:

09:30 – 10:00     Registrering
10.00 – 11:30     Faglige innlegg

  • Privat 5G nett, en lekmanns betraktninger og spørsmål, Audun Garmann, GE Healthcare
  • Hvilke muligheter vil 5G gi industrien, og hva er 5G-industriforum? Eirik Andreassen, Teknisk direktør i DigitalNorway
  • Herøya Industripark bygger testarena for industriell 5G, presentasjon av satsingen ved Sverre Gotaas, Adm.dir. i Herøya Industripark
  • 5G teknologi - forsknings- og industriprosjekter, Stig Petersen, Senior Scientist SINTEF Digital

11:30 – 12:30 Lunsj

12:30 – 14:30 Faglig innlegg

  • 5G sett fra teleoperatørperspektivet, Asle Bøyum, Løsningsdesigner 5G Enterprise Network Telenor
  • Hva skal til for at 5G er klart for Industrien? Felix Stussi, Siemens
  • Hvorfor 5G og konkrete caser fra industrien, Ole-Petter Røstad, Business Development Manager Telia
  • Tilgang til 5G-frekvenser, Sidsel Huse, fagsjef - juridisk Spektrumsavdelingen. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
  • 5G i maritim sektor: Kan åpen-kilde basert løsninger virke? Kjetil Kjellstadli, Technical Specialist Telenor Maritime og Frank Li, Professor UiA
  • Boliden – Betraktninger om 5G i et stort industriprosjekt – prosjekterfaringer, Ivar Kornbrekk, Bouvet

14:30 – 16:00 Workshop/Cafebord  «Hvordan utnytte mulighetene 5G gir i industrien?»

Seminaret er gratis for alle deltakere fra GCE NODE og Eyde-bedriftene, kr 750,- for andre som ikke er medlem i klyngene.

Kontakt

- tonje@eydecluster.com