Pilotstudie: Maskinsyn for autonome systemer

Påmeldingsfrist: lør. 13. mar. 2021 - 00:00
Tid: 18.03.2021 - 08.04.2021 |
Kun for medlemmer
Sted: Campus Grimstad, Jon Lilletuns vei, fysisk undervisning

Programmet Industriell digitalisering og kunstig intelligens er et samarbeid mellom Digin, NCE iKuben, Eyde Cluster, GCE NODE, Sinpro, MIL og UiA. UiA tilbyr i alt seks ulike selvstendige emner. 

Eyde-klyngen inviterer medlemmer til å delta på pilotering av kurset "Maskinsyn for autonome systemer" som gjennomføres ved Institutt for ingeniørvitenskap, med kursing over 6 dager.

 

Bildedannelse: Belysning og optikk. Kamerasensoren. Digitalisering av bildepiksler. Gråtone og fargebilde representasjon

Bildeprosessering: Histogrambaserte operasjoner. Intensitetsfunksjoner. Transformasjoner. Histogram og histogramutjevning. Naboskapsoperasjoner. Konvolusjon/korrelasjon. Støy og filter. Gradient operatorer

Bildebehandling: Matching. Segmentering. Terskling og segmentering. Otsus metode. Bildemorfologi. Strukturelementer. Erosjon, dilasjon, åpning, og lukking. Blobanalyse

Uttrekk av features og gjenkjenning av objekter: Deteksjon av kanter, linjer og hjørner. Gradientmetoder sobel operator. Previt. Cannys kantdetektor. Hough transform. RANSAC. Deteksjon av optiske markører QR ARUCO CCC

Kamera modeller: Homogene koordinater. Intern og ekstern kameramodell. Kamera Positur. Deteksjon. Stereosyn og korrespondanseproblemet. Punktskyer fra stereobilder

 

Etterkant av piloten ønsker UiA faglig innspill fra deltakerne med det formål å justere kurset før emnet åpnes for markedet.

 

 

Program

  1. torsdag 18. mars 2021 - 09:00 - 15:00 : 4.undervisningsdag: Maskinsyn for autonome systemer
  2. torsdag 25. mars 2021 - 09:00 - 15:00 : 5.undervisningsdag: Maskinsyn for autonome systemer
  3. torsdag 8. april 2021 - 09:00 - 15:00 : 6.undervisningsdag: Maskinsyn for autonome systemer

Kontakt

- tonje@eydecluster.com