Pilotstudie: Introduksjon til Software Engineering

Tid: onsdag 14. april 2021 - 09:00 - 15:00 |
Kun for medlemmer
Sted: Digital undervisning

 

Programmet Industriell digitalisering og kunstig intelligens er et samarbeid mellom Digin, NCE iKuben, Eyde Cluster, GCE NODE, Sinpro, MIL og UiA. UiA tilbyr i alt seks ulike selvstendige emner. 

Eyde-klyngen inviterer medlemmer til å delta på pilotering av kurset "Introduksjon til Software Engineering"

Nå kan du være med å påvirke innholdet og teste kursmodulen "Introduksjon til Software Engineering" ved å melde deg på som pilotdeltaker.  

Etterkant av piloten ønsker UiA faglig innspill fra deltakerne med det formål å justere kurset før emnet åpnes for markedet.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse

Krav til forkunnskaper: Grunnleggende forståelse av programmering, grunnleggende forståelse av modellering, herunder UML

Alle deltagende er selv ansvarlig for å ha en PC der programvare med tilleggspakker kan bli installert.

Kursinnhold:
Utviklingsmetoder for software, herunder agile-, iterative- og fasemetoder. Modellering av software, herunder UML. Faser og roller i et softwareprosjekt.
Arbeidsformen i faget er forelesninger, egenstudier, øvinger og oppgaver.

Læringsutbytte:
Etter kurset skal deltakeren ha
- grunnleggende kunnskap om utviklingsprosesser innen softwareutvikling og dens faser med tilhørende roller.
- kunnskap om hvordan man uttrykker og forstår software gjennom abstraherte modellerer, spesielt ved bruk av UML.
- å kunne avgjøre hvilken utviklingsprosess som bør benyttes for et gitt softwareprosjekt og hvordan man kan bidra i et prosjekt gjennom forskjellige roller i softwareprosessen.
- kunne uttrykke og forstå software gjennom modeller og kunne bidra i hele syklusen og i forskjellige roller i et softwareprosjekt.

Kontakt

- tonje@eydecluster.com