Pilotstudie: Introduksjon til robotikk

Tid: 23.03.2021 - 22.04.2021 |
Åpent for all
Sted: Campus Grimstad, Jon Lilletuns vei, fysisk undervisning

Programmet Industriell digitalisering og kunstig intelligens er et samarbeid mellom Digin, NCE iKuben, Eyde Cluster, GCE NODE, Sinpro, MIL og UiA. UiA tilbyr i alt seks ulike selvstendige emner. 

Eyde-klyngen inviterer medlemmer til å delta på pilotering av kurset "Introduksjon til robotikk" som gjennomføres ved Institutt for ingeniørvitenskap, med kursing over 4 dager.

Kursinnhold:

Lukket sløyfestyring av elektriske maskiner/motorer. Transmisjoner. Sensorer for posisjon, hastighet og kraft. Robotverktøy. Seriell- og parallell roboter.

Grunnleggende kinematikk. Robot karakteristika som stivhet, hastighet og nøyaktighet. Punkt til punkt styring og banestyring. Robot- og kamera kalibrering

 

Etterkant av piloten ønsker UiA faglig innspill fra deltakerne med det formål å justere kurset før emnet åpnes for markedet

Program

  1. 23. mars 2021 - 09:00 - 15:00 : Introduksjon til robotikk - 1.undervisningsdag
  2. 6. april 2021 - 09:00 - 15:00 : Introduksjon til robotikk - 2.undervisningsdag
  3. 15. april 2021 - 09:00 - 15:00 : Introduksjon til robotikk - 3.undervisningsdag
  4. 22. april 2021 - 09:00 - 15:00 : Introduksjon til robotikk - 4.undervisningsdag

Kontakt

- tonje@eydecluster.com

Påmelding

Contact Us