Pilotstudie: Introduksjon til robotikk - Utsatt til høst 2021

Påmeldingsfrist: 12. mars 2021
Tid: 1. september 2021 : Introduksjon til robotikk - 1.undervisningsdag |
Kun for medlemmer
Sted: Campus Grimstad, Jon Lilletuns vei, fysisk undervisning

Programmet Industriell digitalisering og kunstig intelligens er et samarbeid mellom Digin, NCE iKuben, Eyde Cluster, GCE NODE, Sinpro, MIL og UiA. UiA tilbyr i alt seks ulike selvstendige emner. 

Eyde-klyngen inviterer medlemmer til å delta på pilotering av kurset "Introduksjon til robotikk" som gjennomføres ved Institutt for ingeniørvitenskap, med kursing over 4 dager.

Kursinnhold:

Lukket sløyfestyring av elektriske maskiner/motorer. Transmisjoner. Sensorer for posisjon, hastighet og kraft. Robotverktøy. Seriell- og parallell roboter.

Grunnleggende kinematikk. Robot karakteristika som stivhet, hastighet og nøyaktighet. Punkt til punkt styring og banestyring. Robot- og kamera kalibrering

 

Etterkant av piloten ønsker UiA faglig innspill fra deltakerne med det formål å justere kurset før emnet åpnes for markedet

Kontakt

- tonje@eydecluster.com