NHO Agders digitale HR-møteplass

Påmeldingsfrist: 15. april 2021
Tid: 16. april 2021 - 08:30 - 09:30 |
Kun for medlemmer
Sted: Teams

Tema er bedriftsintern opplæring (BIO). NB! arrangementet er kun for medlemmer i NHO Agder.

 

Visste du at bedrifter som gjennomfører opplæring av egne ansatte kan få tilskudd? Bedriftsintern opplæring (BIO) skal gå til kompetanseheving av ansatte slik at bedriften skal klare nødvendig omstilling – enten i form av endring i bedriftens produksjon eller i form av etablering på nye markeder. I forbindelse med koronakrisen har regjeringen bevilget ekstra midler til BIO.

På denne Teams-samlingen kommer Agder fylkeskommune, Parat Halvorsen og Smag & Behag.  De skal svare på hva BIO-midler er og gi eksempler på hvordan du som bedrift kan få nytte av tilskuddsordningen. 

Les mer om BIO-ordningen på agderfk.no. Søknadsfrist er 30.april 2021. Husk å melde deg på digital HR-møteplass via nho.no/agder for å få tilsendt møtelenke i Teams.

 

Du kan til enhver tid se oppdatert kurs -og arrangementsmeny i NHO Agders oversiktsartikkel på nho.no/agder.

Kontakt

- anne.klepsland.simonsen@nho.no

hr