Digitalt infomøte: Flytende havvind

Tid: torsdag 4. februar 2021 - 09:00 - 12:00 : 3.møte |
Åpent for all
Sted: digitalt

Flytende Havvind arrangerer tre opplysningsmøter på nettet, 27. og 28.01, og 04.02.

Hensikten med møtene, er å fortelle hva det flytende havvindsmarkedet er, og hvilke områder i næringskjeden bedriftene kan levere sin kompetanse og sine produkter.

Prosjektet, kalt Flytende havvind, er ledet av Kjell O. Johannessen, Green Energy Network og Audun Skare, fra GCE NODE.

GCE NODE, Eyde-klyngen, NHO Agder, Universitetet i Agder, Agder fylkeskommune og Green Energy Network deltar i prosjektet.

 

Påmelding her

Det flytende havvindprosjektet er organisert i seks arbeidspakker: 

Arbeidspakke 1: Et samlet Agder
Arbeidspakke 2: Politikk og virkemidler
Arbeidspakke 3: Økosystem og kartlegging av teknologi
Arbeidspakke 4: Nasjonal og internasjonal koordinering 
Arbeidspakke 5:Lover og standarder
Arbeidspakke 6: Marked

Prosjektet og arbeidspakkene vil bli presentert mer detaljert gjennom de følgende webinarene: 
#1, 27.januar

#2,  28.januar

#3,  4.februar

Kontakt

- kjello@greenenergynetwork.no