Delingsarena Logistikk - «Fremtidens effektive og bærekraftige terminaler»

Tid: 13. oktober 2021 - 9:00 - 11:00 |
Kun for medlemmer
Sted: Nett

Kompetanseområdet for logistikk inviterer til delingsarena som gir innblikk i hvordan fremtidens havner vil benytte teknologi får å bli mer effektiv og bærekraftig. 

På denne nettsamlingen får du presentert Seafront sin strategi for å realisere effektive og miljøvennlige terminaler og om to spennende pågående prosjekter i Kristiansand Havn som skal realisere dette. Det vil være innlegg fra Seafront Logistics og Voca som er pådrivere og aktive i prosjektene.

 

PROGRAM

Velkommen og introduksjon til kompetanseområdet logistikk (Eyde-klyngen/AU)

Fokus på effektiv transport og bærekraft i havnene – innledning med Thomas Granfeldt, Seafront Logistics

Seafront sin strategi frem mot 2022 – Kjetil Hansen, Daglig Leder Seafront

Hvilke teknologiske muligheter har vi i dag innenfor autonome last- og lossesystemer? Presentasjon av prosjekter i Voca – Torbjørn Engedal, daglig leder i Voca

Erfaringsutveksling og samtaler rundt effektivisering av logistikk i/rundt terminaler 

Oppsummering og avslutning (Eyde-klyngen/AU)

Kontakt

- tonje@eydecluster.com