Ytre miljø - Områdepåvirkning

Tid: 26. november 2019 - 10:00 - 14:30
Sted: Strand Hotel Fevik

Hvordan påvirker virksomheten vår omgivelsene? Vi inviterer til samling der vi har erfaringsutveksling om områdemålinger og dialog med naboer.

Program

10.00 Velkommen - kort intro til dagen

Områdepåvirkning og naboskap - Hvordan planlegge og gjennomføre fysiske områdemålinger og tiltak? Og hvordan få til best mulig dialog med naboer? Hva er viktig for dem? Hva kan vi lære av hverandre på dette området?

Bedrifter deler sine erfaringer i forhold til disse spørsmålene: 

  • Eramet Kvinesdal
  • Alcoa Lista 
  • Eramet Porsgrunn
  • Fiven
  • Boliden

Diskusjoner rundt temaet.

12.00 Lunsj

12.45 Resultater fra prosjektet Real-time management of industrial fugitive dust emissions

  • Intro om prosjektet 
  • Metoder, sensorer og resultater 
  • Modeller 
  • Hvordan kan vi bruke det vi har lært? Diskusjoner

Her kan du lese mer om prosjektet: Skal utrede og minimalisere diffuse utslipp

14.15 Oppsummering av dagen 

14.30 Vel hjem

Det tas forbehold om endringer i programmet. Arrangementet er kun for medlemmer i Eyde-klyngen.

 

Kontakt

Marianne Furuholt - Marianne@eydecluster.com