Norge som foregangsland for en sirkulær økonomi

Tid: 13. august 2019 - 11:00 - 12:30 : Vitensenteret, Kystveien 2
Sted: Arendal

Eyde-klyngen inviterer i samarbeid med Ragn-Sells til innspillskonferanse til regjeringens strategi for sirkulærøkonomi.

Program

Velkommen v/ Helene Falch Fladmark, Eyde-klyngen og Bjørn Hoel, CEO Ragn-Sells

"Norge som foregangsland for sirkulærøkonomi. Status i Regjeringens strategiarbeid" v/ Statssekretær Atle Hamar

Fra avfall til ressurs - Vi må finne opp avfallshierarkiet på nytt v/ Ad Lansink (Avfallshierarkiets far) og Graham Aid (Ragn-Sells)

Ad Lansink er nederlandsk politiker, biokkjemiker og avfallhierarkiets far. Modellen hans har formet avfallspolitikken i de fleste europeiske land i 40 år. Nå mener han modellen må moderniseres. Sammen med Ragn-Sells innovasjonskoordinator, Graham Aid, har Lansink tilpasset modellen sin til en sirkulær økonomi. Sammen lanserer de en ny modell: Ressurshierakiet

BatMan - Norsk industrielt samarbeidsprosjekt for resirkulering av batterier v/ Lars Petter Maltby, Eyde klyngen.

"Nederland som sirkulær økonomi innen 2050" - Nederlands ambassadør Tom van Oorschot

Norske industrielle muligheter i sirkulærøkonomi - Innspill til strategien, dialog med Nederlands ambassadør Tom van OorschotHåvard Moe (Elkem), Hans Erik Vatne (Hydro), Kathrine Næss (Yara), Thina Saltvedt (Nordea) og Bjørn Hoel (Ragn-Sells)

Oppsummering av dialog v/ Statssekretær Atle Hamar

Moderator: Elisabeth Skarsbø Moen

 

Se hele programmet for PROSIN-konferansen og meld deg på her.

Kontakt

Brage Skånøy - Brage@eydecluster.com