Innspillskonferanse til regjeringens strategi for sirkulærøkonomi

Tid: 13. august 2019 - 11:00 - 12:30 : Vitensenteret, Kystveien 2
Sted: Arendal

Eyde-klyngen inviterer i samarbeid med Ragn-Sells til innspillskonferanse til regjeringens strategi for sirkulærøkonomi.

Program

Velkommen v/ Helene Falch Fladmark, Eyde-klyngen og Bjørn Hoel, CEO Ragn-Sells

Fra avfall til ressurs - Vi må finne opp avfallshierarkiet på nytt v/ Ad Lansink (Avfallshierarkiets far) og Graham Aid (Ragn-Sells)

BatMan - Norsk industrielt samarbeidsprosjekt for resirkulering av batterier 

Norske industrielle muligheter i sirkulærøkonomi - Innspill til strategien, dialog med Nederlands ambassadør, Helge Aasen(Elkem), Thina Saltvedt (Nordea) og Bjørn Hoel (Ragn-Sells)

Oppsummering av dialog v/ Statssekretær Atle Hamar

Moderator: Elisabeth Skarsbø Moen

 

Se hele programmet for PROSIN-konferansen og meld deg på her.

Kontakt

Brage Skånøy - Brage@eydecluster.com