Eyde-klyngen under Arendalsuka

Tid: 12.08.2019 - 15.08.2019
Sted: Arendal

Eyde-klyngen er arrangør av blant annet PROSIN-konferansen og Global Outlook under Arendalsuka 2019. Du vil også møte oss på andre arrangementer utover uka. 

Arendalsuka innledes som tidligere år med Global Outlook med den påfølgende politiske arenaen til PROSIN-konferansen før vi inviterer til mottagelse på kvelden. Tirsdag formiddag samler vi industrien til et bredt, fagrettet PROSIN-arrangement før man på ettermiddagen gjennom workshops fordyper seg videre i faglige problemstillinger. Alternativt kan man under årets PROSIN-konferanse delta på en innspillskonferanse til Regjeringens strategi for sirkulærøkonomi Eyde-klyngen arrangerer i samarbeid med Ragn-Sells tirsdag ettermiddag.

Mandag 12.august

11.30-13.00 - Global Outlook 2019

(Arendal Kultur- og Rådhus - Åpent Arrangement)

This year’s Global Outlook takes stock of the paradigmatic shifts we see in several sectors, including politics, business and the environment. While acknowledging the profound uncertainty that permeates many sectors, the conference explores likely future trends and identifies possible responses. Moving forward, the ability to deal with uncertainty and prepare for several trajectories, will be a key asset. 
Key Note speakers

"How does Norway navigate when Normal is Over?" - Ine Eriksen Søreide, Minister of Foreign Affairs, Norway, provides perspectives on the important geo-political trends of our times. 

"Towards a New World Disorder?" - Mats Berdal, Professor of Security and Development at the Department of War Studies, King's College London.

"From Fragile to Resilient Cities" - Robert Muggah, Co-Founder, Igarape Institute, a think and do tank devoted to using new technologies to tackle global challenges. Muggah has given several TED talks and is a regular speaker at World Economic Forum in Davos. 

Dialogue

Norwegian & International Business Leaders in a dialogue regarding topics of the day: 

Maria Moræus Hanssen - COO & Deputy CEO Wintershall DEA

Helge Aasen - CEO Elkem

Sigve Brekke - CEO Telenor

 

Moderator: Anita Pratap, Author and Journalist

15:00-16.30 - Mat og vrimling

Servering og vrimling i Vitensenteret. Stands og informasjon fra Siva Enova, Innovasjon Norge og Forskningsrådet.  

16:30-18.15 - Hva ville Sam Eyde gjort i dag?

(Kystveien 2, Vitensenteret - Åpent Arrangement)

 

Program

Velkommen v/ Helene Falch Fladmark, Eyde-klyngen

Norges komparative fortrinn innenfor prosessindustrien v/ Gøran Roos 

Presentasjon og overrekkelse ved leder Lars Petter Maltby av Ekspertgruppa for entreprenørskap i prosessindustriens rapport til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Oppspill ved John Andersen, Jr. CEO Scatec

Klarer vi å gripe mulighetene? Eimund Nygaard CEO Lyse/Styreleder Energi Norge og Helge Aasen CEO Elkem/Styreleder Norsk Industri i samtale med Næringsminsteren.

Verktøykassa er full, bruker vi den riktig? Virkemiddelaktørenes respons på entreprenørskapsrapporten. 

Håkon Haugli - Administrerende direktør Innovasjon Norge

Nils Kristian Nakstad - Administrerende direktør Enova

Ingrid Riddervold Lorange - Administrerende direktør Siva

John-Arne Røttingen - Administrerende direktør Norges Forskningsråd

Moderator: Elisabeth Skarsbø Moen

 

Tirsdag 13.august

09:00 - 14:00 PROSIN-konferansen - Faglig forum

(Jon Lilletuns Vei 9, Grimstad)

Ledende miljøer fra norsk prosessindustri orienterer om sin teknologi, oppstart og vekst. Dagen avsluttes med en workshop i regi av katapultsenteret Future Materials. 

Program

Velkommen v/ Lars Petter Maltby, Eyde Innovation Center

"Nye og etablerte bedrifter fra prosessindustrien holder innlegg med fokus på entreprenørskap og ny teknologi."

Seram Coatings, Silicon-X, Fiven og Elkem med flere vil gi et innblikk i sin teknologi og orientere om sine prosjekter fra termisk spraying av silisiumkarbid til batteriteknologi.

Lunsj

Workshop v/ Future Materials 

Sesjon 1: «3D-printing – Teknologi, muligheter og utfordringer»

Sesjon 2: «Future Materials katapult-senter – Gjør veien fra idé til marked kortere». 

Presentasjon av Norges første plasmamaskin, Tek-15, for nanopulverproduksjon, sfæroidisering og spray-coating.

Oppsummering v/ Aslaug Hagestad Nag, Future Materials

 

11:00 - 12:30 Norge som foregangsland for en sirkulær økonomi

(Kystveien 2, Vitensenteret - Åpent Arrangement)

Eyde-klyngen inviterer i samarbeid med Ragn-Sells til innspillskonferanse til regjeringens strategi for sirkulærøkonomi.
Program

Velkommen v/ Helene Falch Fladmark, Eyde-klyngen og Bjørn Hoel, CEO Ragn-Sells

"Norge som foregangsland for sirkulærøkonomi. Status i Regjeringens strategiarbeid" v/ Statssekretær Atle Hamar

Fra avfall til ressurs - Vi må finne opp avfallshierarkiet på nytt v/ Ad Lansink (Avfallshierarkiets far) og Graham Aid (Ragn-Sells)

Ad Lansink er nederlandsk politiker, biokkjemiker og avfallhierarkiets far. Modellen hans har formet avfallspolitikken i de fleste europeiske land i 40 år. Nå mener han modellen må moderniseres. Sammen med Ragn-Sells innovasjonskoordinator, Graham Aid, har Lansink tilpasset modellen sin til en sirkulær økonomi. Sammen lanserer de en ny modell: Ressurshierakiet

BatMan - Norsk industrielt samarbeidsprosjekt for resirkulering av batterier v/ Lars Petter Maltby, Eyde klyngen.

"Nederland som sirkulær økonomi innen 2050" - Nederlands ambassadør Tom van Oorschot

Norske industrielle muligheter i sirkulærøkonomi - Innspill til strategien, dialog med Nederlands ambassadør Tom van OorschotHåvard Moe (Elkem), Hans Erik Vatne (Hydro), Kathrine Næss (Yara), Thina Saltvedt (Nordea) og Bjørn Hoel (Ragn-Sells)

Oppsummering av dialog v/ Statssekretær Atle Hamar

Moderator: Elisabeth Skarsbø Moen

 

Praktisk informasjon 

PROSIN konferansen består av flere arrangementer. Noen er åpne og gratis, andre er lukkede. Melder du deg på, sikrer du plass og får servering i løpet de to dagene. Konferanseavgiften dekker hovedsaklig dette.

Vi anbefaler at du er tidlig ut med å ordne overnatting grunnet høyt påtrykk på overnattingsmuligheter under Arendalsuka. Enkel overnatting på Canvas Hove, Arendal eller hotell i Kristiansand Sørlandsparken nært flyplassen kan være verdt å sjekke ut.  

Se hele programmet for PROSIN-konferansen og meld deg på her.

Onsdag 14.august

12:00 - 13:45 Åpen innovasjon - Nøkkelen til bærekraftige bedrifter og samfunn

(Eureka kompetanse, kursrom 1)

Om arrangementet:

En verden i rask endring krever nye løsninger, som radikalt endrer måten vi arbeider, samhandler og løser ting. EU-nettverket Horizon South Norway inviterer til et lunsjmøte om hvordan åpen innovasjon kan brukes i endringsledelse, og samtidig få finansielle tilskudd fra norske og europeiske programmer for å ta frem innovative produkter, tjenester og prosesser.


Åpen innovasjon er et viktig verktøy for bedrifter og offentlig sektor. Bedrifter kan bruke verktøyet til å utvikle nye produkter, tjenester og prosesser for å opprettholde og øke konkurransekraften i markeder som endres. Offentlig sektor kan bruke åpen innovasjon til å løse utfordringer innen klima, helse og omsorg, migrasjon, fattigdom, bærekraftig vekst osv.
Åpen innovasjon kobler interne og eksterne ressurser for samskaping av innovative, behovstilpassede løsninger for økt konkurransekraft og problemløsning. Eksterne problemløsere møter problemeiere på en åpen innovasjonsmarkedsplass for å komme med forslag til nye løsninger, og hvor den beste løsningen velges.


Sørlandets Europakontor presenterer en ny innovasjonsmarkedsplass på lunsjmøtet.

Lenke til arrangementet

15:00 - 16:00 Slik kan Norden bli en av verdens mest sirkulære økonomier

(Nordens telt)

Om arrangementet:

Norden er verdens 11. største økonomi. De nordiske landenes statsministre skal i løpet av august undertegne en erklæring om å gjøre regionen til en av verdens mest bærekraftige innen 10 år. Nøkkelen til å nå målet er blant annet å etablere en sirkulær økonomi i Norden. Nordic Innovation har derfor satt 60 millioner kroner til å fremme kjennskap og kunnskap om sirkulær økonomi og bygge nettverk mellom bedrifter, som kan finne sammen i lønnsomme økosystemer. For å få til det må selskapene finne hverandre og politikerne må samarbeide om å bygge ned regulatoriske hindringer og lage felles insentiver, slik at man kan etablere et nordisk marked.

Medvirkende:

Helene Fladmark, daglig leder, Eyde Cluster
Cathrine Barth, daglig leder, Circular Norway
Jyri Arponen, senior lead, Sitra

Moderator: Elisabeth Skarsbø Moen

Lenke til arrangementet

Torsdag 15. august

09:30 - 11.30 Hvordan sikre sirkulær ressursbruk før batteribølgen tar oss?

(UiA teltet, Langbryggen)

Antallet elbiler i Norge øker voldsomt. Det samme gjør bilbatteriene. Dessverre har vi til nå ikke hatt gode nok måter å gjenvinne batteriene på.

På dette morgenmøtet diskuterer li-ion batterienes inntog i vår verden og hvordan vi kan utnytte disse slik at de blir en vesentlig bidragsyter i det grønne skiftet. Hvordan kan vi gjennom forskning og utvikling, internasjonal standardisering, sertifiseringsordninger og gode regulativer legge til rette for en sirkulær økonomi som skaper gevinster for så vel miljøet som forretningen?

Link til arrangementet 

Program

Moderator: Ruth Astrid Sæter

 • Sirkulær økonomi
  • Det store bildet - utfordringer v/Hans Eric Melin, Direktør Circular Energy Storage
  • Bedriftenes utfordringer og muligheter v/Lars Petter Maltby, Eyde-klyngen 
  • Strategi for resirkulering av batterier, v/Kristian Rosenkilde, Hydro
  • Forskning og utvikling knyttet til sirkulære forretningsmodeller v/Benedikte Wrålsen, Universitetet i Agder
 • Standardisering og andre rammebetingelser 
  • Nasjonal strategi for sirkulær økonomi 
  • Standard Norge 
   • Verdien av standardisering v/Jacob Mehus, Administrerende direktør, Standard Norge
   • ISO setter standarden for sirkulær økonomi og Norge er aktivt med for å påvirke v/Knut Jonassen, Prosjektleder, Standard Norge
 • Paneldebatt

18:00-19:30 Mens vi venter på fagfornyelsen L20: Spiller fagfornylesen og digitalisering av norsk skole på lag? 

(No 1 Sportsbar)

Sammen med dere stiller vi spørsmålene og åpner for debatt om digitalisering i skolen. Hva er myter og hva er fakta? Hva kan vi forvente oss av fagfornyelsen? Kan fremtidens kompetanse måles på lik linje med fortidens kompetanse, og er kunstig intelligens i utdanningen en venn eller en fiende?

Til å åpne kveldens debatt, har vi invitert noen toneangivende innledere på dette feltet.

Mathilde Tybring Gjedde (H) Medlem av Utdannings og- forskningskomiteen på Stortinget

Jorunn Gislefoss. Styreleder Eyde-klyngen

Torstein Tvedt Solberg (AP). Medlem av Utdannings og- forskningskomiteen på Stortinget

Christian Sørbye Larsen. Spesialrådgiver i Bærum kommune

Simen Spurkland. Lærer Vøyenenga skole i Bærum kommune

Anne-Cecilie Kaltenborn . Adm. direktør NHO Service og Handel 

Thor Jørgen Kristiansen , Adm. direktør i KF, og Yngve Lindvig , Adm. direktør i LearnLab, vil også være tilstede

Vi håper at du som er interessert i fremtidens skole og ikke er redd for å si det, velger å dele kvelden med oss.

Vi setter av tid til mingling og lett servering.

Link til arrangementet

 

Dags program

 1. 12. august 2019 - 11:30 - 13:00 : Global Outlook
 2. 12. august 2019 - 16:30 - 18:00 : PROSIN-konferansen - Åpen arena
 3. 13. august 2019 - 09:00 - 14:00 : PROSIN-konferansen - Faglig forum
 4. 13. august 2019 - 11:00 - 12:30 : Innspillskonferanse til Regjeringens strategi for sirkulærøkonomi
 5. 14. august 2019 - 12:00 - 13:45 : Åpen Innovasjon – Nøkkelen til Bærekraftige Bedrifter og Samfunn
 6. 15. august 2019 - 09:30 - 11:30 : Hvordan sikre sirkulær ressursbruk før batteribølgen tar oss?
 7. 15. august 2019 - 18:00 - 19:30 : Mens vi venter på fagfornyelsen L20: Spiller fagfornyelsen og digitalisering av norsk skole på lag?

Kontakt

Brage Skånøy - Brage@eydecluster.com