CSR-konferansen

Tid: 10. oktober 2019 - 09:00 - 14:00
Sted: Kilden Teater - og konserthus

Velkommen til en inspirerende og lærerik dag hvor du kan lære hvordan bedriften din kan tilpasse seg nye klimakrav og samtidig sikre fremtidig utvikling og vekst. Eyde-klyngen er med som arrangør av denne.

Om CSR Konferansen 2019

Klima og miljøtiltak er ikke bare politiske pålegg, det er absolutt kundens krav. 

Benytt sjansen til å få innblikk i andres erfaringer og det nyeste innen forskning på samfunnsansvar og lønnsomhet. Vi byr på inspirerende foredragsholdere og høyt faglig nivå - med bærekraft i fokus. 

 

Program

Konferansen starter kl 09 og avsluttes med lunsj kl 13. 

08:30 Registrering
09:00  Del 1
 • Bjørn K. Haugland 
  Nye muligheter med lavere utslipp
 • Alice Leland Høye og Lars Erik Harv 
  Søppel skaper grønne jobber
 • Janicke Scheele 
  Risiko og muligheter innen klima og miljø fra et investorperspektiv
10:00 Pause
10:25 Del 2
 • Tine Sundtoft 
  Parisavtalen – lokal konsekvens av global avtale
 • Anne Lene Dale
 • Gunnstein Skomedal
  - BATMAN - Om Norges rolle i batterienes verden
 • Christian Berthelsen
  - Betongelementfabrikk med nullutslipp
  11:35 Pause
  12:00 Del 3
  • Thomas Amdal 
   - Hva betyr bærekraft i virkeligheten
  • Kim N. Gabrielli
   - PODCAST - Bærekraft som konkurransefortrinn
  • Per Espen Stoknes
   - Hvordan skape engasjement og ikke fortvilelse
  13:00 Lunsj

CSR Konferansen arrangeres i samarbeid med flere lokale virksomheter og nettverk, og ble første gang gjennomført i 2016. Målsettingen med konferansen er å sette fokus på viktigheten og nytteverdien av å ha et godt forankret samfunnsansvar i bedriftene, uansett størrelse. Gjennom å invitere inn erfarne bedriftsledere og akademikere ønsker vi å gi ledere og eiere gode idéer og motivasjon til å utvikle samfunnsansvar strategisk i egen virksomhet. 

Årets konferanse tar for seg klima, Parisavtalen og næringslivet. Hvordan skal næringslivet sikre fremtidig vekst innenfor rammene av Parisavtalen og økende krav til dokumenterbart samfunnsansvar fra nasjonale og internasjonale kunder? 

På konferansen møter du bedriftsledere og akademikere som jobber spesielt med samfunnsansvar og som gladelig deler sine erfaringer med deg. Det blir også rikelig tid til å samtale om dette med foredragsholdere, kolleger eller andre deltakere i pausene. 

Velkommen til en inspirerende og lærerik dag.

Overskuddet fra konferansen går til Strømmestiftelsens jobbskaperkampanje.

 

Kontakt

stein.inge.jarnes@07.no