Skogbasert biodrivstoff og biokullproduksjon i Agder

Påmeldingsfrist: 16. april 2018
Tid: 20. april 2018 - 09:00 - 14:00
Sted: UiA, campus Grimstad

Hva, Hvordan, Hvor og Når? Forretningsmuligheter i Agder innen bioøkonomi - mulighetene innen biodrivstoff og biokull.

Formålet med seminaret er å samle aktører med engasjement og interesse for biodrivstoff og biokullproduksjon basert på norsk skogråstoff til en konstruktiv meningsutveksling.

Det legges opp til en uformell ramme rundt arrangementet. Seminaret er også en anledning til å gi innspill og synspunkter til hvilke problemstillinger forskningen kan og bør prioritere.

Sentrale spørsmål:
 • Hvilke naturgitte og industrielle fortrinn har Agder?
 • Hva skal til for å realisere nye virksomheter/ industrietablering innen grønn sektor i Agder?
 • Trenger vi mer kunnskap og forskning for å komme videre på dette feltet?

 

 • 0930 Velkommen og hva kan UIA bidra med? v/Stephen Seiler, Universitetet i Agder Innledning ved møteleder Kåre Gunnar Fløystad, Zero Bedrifter og prosjekter: Status og planer, marked og rammevilkår
 • 09.40 Planer for storskala biodrivstoffproduksjon i Åmli v/Lars Frode Askheim, Biozin Holding As Produksjon og etterspørsel etter biodrivstoff v/ Thomas Skadal, Biozin Holding As
 • 10.10 Hvilke muligheter ser prosessindustrien i bruk av biokarbon/Erfaringer fra Eyde biocarbon v/Helene Fladmark, NCE Eyde. Økt bruk av biokarbon for lavkarbonsamfunnet v/Marit Dolmen, Elkem Technology
 • 10.40 Hvor langt er vi fra industriel produktion af biodrivstoff? v/Lasse Rosendahl, Aalborg universitet
 • 11.20 Enkel lunsj Skogeiersiden - råstoff leverandører.
 • 12.00 Er det nok råstoff? Hvordan satser At-skog industrielt? v/Anders Øynes, AT-skog
 • 12.20 Hvor mye biomasse og til hvilken pris? v/Per Kristian Rørstad, NMBU/Bio4Fuels Innspill fra forskning, virkemiddelapparat og politkk
 • 12.50 Biokull - og biodrivstoffforskning ved UiA –en oversikt v/Henrik Kofoed Nielsen HTL-drivstoff - erfaring og planer ved Universitetet i Agder v/Souman Rudra Effektiv produksjon af biokull v/ Gerrit Surup Biokull pellets v/ Lorenzo Riva
 • 13.30 Hvordan bidrar virkemiddelapparatet v/Trond Værnes, Forskningsrådet 1350 Polititiske rammebetingelser nå og i framtiden: v/ KLD (ikke bekreftet)
 • 14.10- 14.30 Slutt. Veien videre- hvor er det flaskehalser og fartsdumper og hva kan vi gjøre? Samtale ledet av møteleder med viktige aktører fra politikk, forskning, virkemiddelapparat, råstoffleverandører og industri.