Kick-off Eyde Industriell Symbiose

Påmeldingsfrist: tir. 10. apr. 2018 - 00:00
Tid: torsdag 12. april 2018 - 09:00 - 15:00 |
Åpent for all
Sted: NIVA, Grimstad

Velkommen til kick off for prosjektet Eyde Symbiose. Prosjektet skal bidra til å løfte frem muligheter for næringsutvikling innenfor  sirkulær økonomien. Interessen for industriell symbiose er økende i Europa, særlig med fokus på planlegging og tilrettelegging. Kom og møt blant annet representanter fra andre nordiske klynger og universitetsmiljøer som med ulike innfallsvinkler deler sine erfaringer. Gjennom workshopen kan du gi oss dine innspill til hvordan vår region skal samarbeide om dette temaet.

Program:

08:45    Registrering 

09:00    Velkommen, introduksjon til dagen v/Eyde-klyngen

09:10    Bærekraftsmålene og regional vekst v/Eyde-klyngen

09:30    "Public-Private collaboration for regional growth through symbiosis" v/Symbiosecenter Kalundborg

09:55    "Industrial Symbiosis in Sweden and the role of facilitation" v/Linköping Universitet

10:20    Pause  

10:40    "Oppdrett av piggvar basert på spillvarme fra smelteverk" v/Stolt Fishfarms

11:00    "Bioøkonomi og symbiose" v/Høst

11:20    Lunsj    

12:00    "Circular Economy in Finland and industrial symbiosis as a regional driver" v/Digipolis

12:25    Workshop: "Muligheter og utfordringer for regional samskaping" v/Eyde-klyngen

13:15    Pause  

13:30    Workshop fortsetter    

14:25    Oppsummering

Ca 14:30 Vel hjem!       

 

Les mer om innlederne:

  • Leder for Symbiosecenter Danmark; Per Møller 
  • Universitetslektor ved Linköpings Universitet; Murat Mirata
  • Cluster Manager Arctic Industry and Circular Economy Cluster; Kari Poikela 

 

Kontakt

- Marianne@eydecluster.com