Prosessvariasjon og måleusikkerhet

Påmeldingsfrist: tor. 19. okt. 2017 - 00:00
Tid: tirsdag 24. oktober 2017 - 08:30 - 12:00 |
Åpent for all
Sted: Grønt Senter

Dette er en samling med faglig fokus på hvordan man kan finne de naturlige prosessvariasjonene og måleusikkerheten, blant annet ved hjelp av variografi.

Workshopen har som formål å spre kunnskapen rundt den nokså ukjente metoden variografi til prosessindustrien på Sørlandet. Variografi er en statistisk metode for å få informasjon av forskjellige typer varianser på en enkel og effektiv måte. Denne metoden brukes mye i geologisk utredning av gruver.

Elke Thisted fra Glencore Nikkelverk ønsker å dele sin erfaring i bruken av variografi og få i gang en diskusjon i nettverket om bruken av variasjonsanalyse på de enkelte bedrifter.

Målgruppe: Alle som jobber med ulike typer datasett knyttet til produksjonsprosessen; f.eks råvare-, og prosessdata, miljømålinger eller kvalitet. 

 

Program

08:30 Kartlegging av varians i driftsdata. 

          Hvorfor, hvordan, hvor og når

          Anvendelse av variografi – hva kan det brukes til/ikke brukes til

 09:30  Pause

 09:45 Å bruke variogrammer - gjennomgang av eksempler fra drift

           Nikkelverk & andre datasett fra deltagere

           Diskusjon:

           Hvordan bestemmer Eydebedrifter  varians og drift  i sine datasett?

           Hva slags metoder brukes per i dag?

           Hva kan vi lære fra hverandre i forhold til prosessovervåkning?

 11:30 Lunsj

 

I den siste tiden har Elke publisert to artikler som går på sammenligning av målesystemsanalyse og variografi og videre anvendelse av variografi på miljø-, kvalitets- og prosessdata.

Se blant annet TOS-forum: https://www.impopen.com/tosf-toc/17_7

 Det er flere artikler på nettet som forklarer metoden som f.eks. fra Minnitt og Pitard

https://www.saimm.co.za/Journal/v108n02p109.pdf

 

Vi viser også til kurs i prøvetaking i regi av Eyde (August 2016). 

 

Kontakt

- Marianne@eydecluster.com