Kartlegging av spillvarme

Kartlegging av spillvarme er en del av EU-nettverket Incubis

Eyde-klyngens bedrifter har egen aktivitet rundt kartlegging av energimengde, temperatur og energibærere (vann, luft, metall etc.)

Kontakt

prosjektleder
Stine Skagestad
stine@eydecluster.com
+47 99 235 515
;