CIRCI

Vi er med i prosjektet CIRCI, som jobber for å redusere materialvolumet i produksjonsprosessen. Målet er å etablere en database for brukte materialer fra produksjonsprosessen, som kan omformes til råmaterialer i annen industri og produksjonsprosess. 

Følg med på nyhetsbrevet her

Kontakt

Prosjektpartner
Stine Skagestad
stine@eydecluster.com
+47 99 235 515
;