I Sam Eydes fotspor

Industri-gründeren Sam Eyde spilte en stor rolle i industrialiseringen og moderniseringen av Norge. Eyde-klyngens sekretariat tok derfor en rundreise til prosessindustriens røtter i Telemark for å se på dagens industrietableringer - med sirkulære løsninger.

Onsdag og torsdag forrige uke tok Eyde-klyngens sekretariat en rundreise i Telemarks industrier for å blant annet se på sirkulære prosjekter. Første stopp var ved Herøya Industripark med Powered by Telemark, Yara , Seram Coatings og Norner. Deretter ble det møte med Rjukan Næringsutvikling om prosjektet Sirkulære Rjukan og det nye fiskeoppdrettsanlegget Hima Seafood, som skal bruke overskuddsvarme fra datasenteret Green Mountain på Rjukan for å  drive verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret - hvor fiskeavføring går inn i produksjon av gjødsel laget av en annen bedrift i gamle Unesco-vernede industrihaller på Rjukan. 

Les mer her

Agder fylkeskommune og Kvinesdal kommune var også representert på dette møtet, blant annet for å fortelle om Green Industry Hub, som skal finne ut hvordan Agder kan bli mer attraktiv for grønne etableringer og hvordan det er mulig å utvikle arealer for industriell symbiose.

Nyttig å se på andre

Å bli gode på sirkulære løsninger, er en fellesnevner for alle bedriftene vi besøkte. 

- Det er nyttig å se hvordan andre miljøer, organisasjoner og kommuner jobber med å utvikle industrielle symbioser. I neste uke kommer aktørene på Rjukan til Kvinesdal for å lære av hvordan de og vi jobber. Inge Stangeland og Tor Arne Eiken fra Kvinesdal kommune tok initiativet til en dialog med sirkulære Rjukan før jul og vi så at her at vi alle har noe å lære av hverandre. Derfor var også de med til Rjukan, sammen med to fra Agder fylkeskommune, sier Stine Skagestad, leder av sirkulær omstilling i Eyde-klyngen. 

Spennende bedrifter 

Yara Porsgrunn som lager gjødsel, har også et anlegg som forsyner næringsmiddel- og industrikunder med kullsyre (CO2), argongass, nitrogengass, oksygengass, flytende gjødsel og luktfjerningsløsninger. Bedriften leverer hjelpestoffer som damp og trykkluft/instrumentluft til flere bedrifter i industriparken, og spillvarme leveres Skagerak Varme som forsyner Porsgrunn med fjernvarme.

Norner har ambisjon om å bli ledende på sirkulære løsninger, med gjenbruk av plast til ulike formål. De har siden 2020 hatt et tett samarbeid med Future Materials. Og fiskeoppdrettet Hima Seafood er tuftet på maksimal bærekraft, og er kåret av FN for deres klimabidrag. De bruker hydrogenbiler til transport og sideproduktet deres - fiskeavføring, inngår i en sirkulær økonomi som gjødsel, utviklet av bedriftene Eyvi og Sterner. 

Les mer om dette her

- Samarbeid om kunnskap og deling av erfaring blir en viktig del av CIRC-prosjektet. Vi i Eyde-klyngen vet av erfaring - og at det viser seg igjen og igjen at vi blir alle best når vi jobber sammen, sier Stine Skagestad, leder av sirkulær omstilling i Eyde-klyngen, sier Skagestad.

Les mer om Sirkulære Rjukan og næringsutviklingen

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev