Hubs4Circularity: - Det må være samsvar mellom tilbud og etterspørsel

Under årsmøtet til Process4Planet presenterte Christophe Pinck i Eyde-klyngen veiledningsrapporten utformet på oppdrag fra EU-kommisjonen for å styrke de sirkulære nettverkene i EU.

Christophe Pinck leder EUs sirkulære satsingsprosjekt: "Hubs4Circularity", som skal være springbrett for å utvikle ny industri basert på sirkulærøkonomi. Nylig har han sammen med PNO Consultants skrevet en rapport som beskriver virkemidler og rammebetingelser for å styrke Hubs4Circularity i Europa. En av rammebetingelsene er å gi støtte til utvikling av relevant teknologi som kan støtte opp under utviklingen av en bærekraftig sirkulær industri.

Modne teknologier, umodne markeder

-Det finnes modne teknologier, men umodne markeder, sier Christophe Pinck.

At det ikke er samsvar mellom tilbud og etterspørsel, er en av utfordringene som det er viktig å sette inn ekstra ressurser for å løse, skal vi få en fruktbar sirkulær industriutvikling.

Mest fokus på CO2-utslipp

-Det er også mest CO2-utslippsfokus, men effekten av det sirkulære måles ikke, tilføyer Pinck.

Mange av innovasjonsprosjektene som får støtte, har fokus på modne teknologier. Spørsmålet er hvordan disse kan unngå å havne i "valley of death" fordi markedet ikke ennå er klare for dem. 

Kartlegge behovet

En viktig jobb er derfor å kartlegge  behovet industrien har, og matche dem med teknologier.  Hubber, eller nettverk som Hubs4Circularity-prosjektet utvikler, kan inititere mange prosjekter og koble de riktige aktørene på disse.

- Jeg håper vi får gehør i EU-kommisjonen og kommer litt videre, sier Pinck.

-Vi prøver å skape ny industri - ikke kun nye forskningsprosjekter, tilføyer Pinck. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev