Derfor er det smart å ta studiet i transformasjonsledelse

Prosessindustrien blir nødt til å tenke nytt, sier Hans Christian Garmann Johnsen ved Universitetet i Agder. Til høsten kan du ta ulike moduler innen endringsledelse, som er tilpasset bedriftene i Eyde-klyngen.

Transformasjonsledelse er jo litt det samme som vi vil kalle endringsledelse. Men når vi bruker det uttrykket transformasjonsledelse, så er det for å si at det det er en endring som er litt mer dyptgripende rundt det hele. Det regimeskiftet vi ser for oss nå, det handler om at vi skal bruke mindre ressurser og vi skal forurense mindre. Ut ifra de ressursene vi bruker. Vi skal resirkulere ressurser. Vi skal tenke annerledes rundt hvordan vi både transporterer og prosesserer materialer. Vi skal se også at denne industrien er medspiller i de større endringene som skjer i samfunnet. Det handler om at denne industrien blir en pådriver og en medspiller å finne de løsningene som vi nå alle sammen spør etter, sier Hans Christian Garmann Johnsen som foreleser ved studiet Eyde UiA Transformasjonsledelse. 

 

 

- Alle kan bli gode ledere

Han tenker at alle kan bli gode ledere med riktig påfyll. Den endringen bedriftene må gjennom nå som vi skal inn i det grønne skifte, kreves en ledelse som kan få med alle i organisasjonen i denne endringen. 

-Norske bedrifter gjør det bra fordi at vi klarer i bedriftsutvikling å ha med alle i bedriften. Dette har gitt norske bedrifter en fantastisk konkurransekraft, og det er grunnen til at vi kanskje som ett av de få industrielle land i verden, fremdeles har en høy grad av industri i Norge, sier Garmann Johnsen.

Eyde Leder, som det dette nye programmet nå bygger på, var basert på at ledelse var noe vi hadde mange steder i organisasjonen. Vi er ledere, vi er teamledere, vi er  mellomledere, vi er avdelingsledere, vi er toppledere og alle må vi ha med oss hvis vi skal få til disse endringene, poengterer han.

Små skritt

Ledelse i fremtiden vil være en virkelig komplisert oppgave og en viktig oppgave fordi at du skal på den ene siden ha et klart bilde av de endringene som skjer, og du skal en idé om hvilken retning vi går. Men så skal du også klare å få med deg folk i organisasjonen til å finne veien fram i de endringene. Finne de konkrete løsningene i de endringene. Så du må, på den ene siden spille på de store ideene og du må å være med på å se retningen som de gir oss, men så må du også klare å omsette det i konkrete handlinger og konkrete skritt. Det er snakk om å begynne å gå små skritt som over tid skal bringe oss i en ganske betydelig retningsendring i fra det vi tenker i dag, sier han.

Tilpasset bedriften

Studiet er utviklet i samarbeid med bedriftene, og er dynamisk i den forstand at bedriftene kan komme med innspill til hva som er viktig å fokusere på.

-Det er veldig viktig at de som er med på dette kan  oversette det vi snakker om forholdsvis direkte til sin egen arbeidssituasjon. Derfor har vi tatt et stort emne for ti studiepoeng og delt opp i fire små bolker hvor man altså kan ta hver enkelt bolk alene. Eller bare en av de om man vil. Men tar man alle fire så kan man også vurdere å kvalifisere det til studiepoeng innenfor  master. Man kan også ta tre av dem, og kvalifiseres for studiepoeng innenfor vår bachelor, og da har vi en fysisk samling, og den vil ta en hel dag. Men utover dette så har vi også lagt opp til tre relativt korte videomøter som man selvfølgelig bør sette av tid til, og et lite gruppearbeid. Vi håper at gruppearbeidet vil oppfattes som såpass relevant at det ikke føles at det spiser  arbeidstid altfor mye, sier Garmann Johnsen..


Poenget er å redusere mengden av tid man trenger å bruke på studiet, siden de fleste har jobb ved siden av.

-De som ønsker å få dette som 10 studiepoeng, får et pensum de må lese i tillegg, tilføyer han.

Søknadsfrist 15.august. Første samling blir  19.september ved GE Healthcare, Lindesnes. 2.samling i høst blir ved Glencore Nikkelverk 8.november.

Les mer om studiet her

Meld deg på vårt nyhetsbrev