- Vi trenger en ny støtteordning som går mer på strategiske investeringer.

Stortingsrepresentant Ola Elvestuen (V) var imponert over hva han fikk se og høre på testsenteret til Elkem Technology, og deres deltagelse i EU-prosjektet SisAl.

- Det er en stor mulighet, både fra en med viktig produksjon og for en som er uten utslipp. Utfordringen er å få produksjonen her. Det jeg har fått mye innspill på her nå, er hvordan det er behov for å gjøre større strategiske satsinger, også fra norsk side,  sier Ola Elvestuen (V) etter besøket på Elkem og workshopen til forskningsprosjektet SisAl.

- Vi trenger å støtte produksjonen i Norge

- Selv om vi har gode støtteordninger, særlig på klima og miljø i Norge, så trenger vi også et tillegg for å sikre produksjon i Norge, for å sikre at vi har kontroll på strategiske verdikjeder, og at vi når det klimapotensiale som de ulike teknologiutviklingene kan få til.

Elvestuen synes SisAl-prosjektet er imponerende, og hva de har fått til med testsenteret på Elkem.

- Det er klart at dette er en kvalitet som vi har i Norge som vi trenger å ta vare på. Utfordringene er ikke bare å hele tiden teste ut teknologien og de nye mulighetene, det handler om hvordan vi til slutt får satt det ut i produksjon - og gjerne også her.

Teknologien må tas i bruk

Hva skal til for å skape en bærekraftig businessmodell rundt dette?

- Vi har mange ordninger i Norge som er bra. Vi har Forskningsrådet, støtteordninger innenfor Innovasjon Norge, Grønn Plattform, Enova, og vi er med i mange støtteordninger, så alt dette er kjempeviktig og det er nødvendig. Men jeg tror vi mangler en del - både for å nå klimamål og få kontroll på verdikjedene. Og at vi har disse i Europa og de landene vi samarbeider med. Derfor trenger vi en ny støtteordning som går mer på strategiske investeringer, sier Elvestuen.

Når industrien skal kutte utslippene med 55%, er det ingen hemmelighet at det ogsåø kommer til å komme en prisøking på utslipp.

- Så det vi må sørge for, er at vår teknologi for å kutte utslipp tas i bruk, og at industrien, for å produsere med null utslipp, har en økonomisk kvalitet til å fortsette produksjonen her og ikke forsvinner ut, poengterer Elvebakken.

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev